Centres educatius

El sistema alimentari se situa al bell

Entenem per pèrdues i malbaratament alimentari tots

Autor: Parlament de Catalunya Saber-ne més…

La funció principal del sector agroalimentari és

Avançar cap a un sistema agroalimentari sostenible,

Durant tot l’any 2021, a més de

Tot i tenir a l’abast més nutrients