Tot i tenir a l’abast més nutrients i calories que mai, el sistema alimentari mostra notables mancances a l’hora de repartir i utilitzar l’aliment que gestiona. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), un terç dels aliments produïts a escala mundial no arriben a ser consumits. Aquest fenomen es coneix com malbaratament alimentari. La preocupació pel malbaratament alimentari està cada cop més estesa a totes les esferes de la societat. Així ho palesa la multitud i diversitat d’iniciatives per a prevenir i/o reduir el malbaratament alimentari en marxa avui dia. Un altre fet palès en examinar aquestes iniciatives és la manca de consens a l’hora d’entendre què és el malbaratament alimentari. Aquesta coexistència de diferents marcs conceptuals va íntimament lligada a l’existència d’una varietat d’estudis de quantificació no comparables entre ells.


Malgrat tot, els resultats apunten al fet que ens trobem davant d’un repte urgent i de gran magnitud. Per tal de fer front a aquest repte de la manera més eficaç i justa possible, cal entendre bé les diferents visions de malbaratament alimentari que coexisteixen

Autors: Raquel Diaz i Feliu López

Saber-ne més…