Escoles contra el malbaratament alimentari

Escoles contra el malbaratament alimentari

Els recursos proposats en aquest web es basen en l’estudi “Escoles contra el malbaratament alimentari”. S’ha avaluat quin potencial tenen, en la prevenció del malbaratament alimentari dels menjadors escolars, intervencions basades en el canvi de comportament dels...
Unitat didàctica. Educació Secundària

Unitat didàctica. Educació Secundària

Document didàctic que serveix com a introducció al tema del malbaratament dels aliments, suggerint als estudiants un grapat de bones pràctiques per evitar aquest malbaratament tant a casa com al centre escolar, i, de l’altra, els mostra diferents iniciatives socials...