Diagnosi de les pèrdues i del malbaratament alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i nectarines

Diagnosi de les pèrdues i del malbaratament alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i nectarines

La Diagnosi ha estimat les pèrdues i el malbaratament alimentari tot identificant les causes d’aquestes. A més, identifica possibles accions per prevenir-los i reduir-los. L’estudi estima que per l’any 2017 es van generar entre un 2% i un 9% de pèrdues i malbaratament...