La funció principal del sector agroalimentari és nodrir i sustentar les persones. Els aliments ens proporcionen salut, energia i plaer i, anant més enllà, en la nostra cultura, generen espais per a les relacions familiars i socials. És clar que els aliments són molt valuosos.
Tot i això, la FAO diu que al món llencem un terç de tots els aliments produïts sense que compleixin la seva funció. En totes les fases del procés, tenim pèrdues d’aliments que suposen un malbaratament de feina, de diners i de recursos en un context on res d’això no sobra.

Autor: RuralCat

Saber-ne més…