Avançar cap a un sistema agroalimentari sostenible, econòmicament viable, socialment just i respectuós envers el medi ambient és precisament la voluntat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC); una visió totalment alineada amb les polítiques europees com ara el Pacte verd europeu (European Green Deal) i l’estratègia Del camp a taula (Farm to Fork) i amb els Objectius de Desenvolupant Sostenible de les Nacions Unides.

Autor: DARP

Saber-ne més…