Entenem per pèrdues i malbaratament alimentari tots aquells aliments aptes pel consum humà que es descarten al llarg de la cadena alimentària, des del sector primari fins al rebost de cada casa. Les pèrdues són les que es produeixen als camps del sector primari, i el malbaratament el que es dona a la resta de les baules de la cadena.

Si bé l’any 2011 la FAO va estimar que es descarta 1/3 dels aliments a escala global, comptem amb estudis i informes posteriors que han acotat aquesta dada a escales més reduïdes. L’estudi del projecte europeu Fusions assenyala que a Europa es descarten 88 milions de tones d’aliments anualment. Per conèixer-ne la realitat a Catalunya tenim un estudi de l’Agència de Residus i la UAB que assenyala que, de mitjana, es descarten 35 kg d’aliments per persona i any només tenint en compte els sectors de la restauració, del comerç i l’àmbit domèstic.

Autor: Anna Cornudella

Saber-ne més…