Food_Waste_Generation_at_Household_Leve__destacat

Aquest llibre ofereix un primer acostament als possibles enfocaments de les ciències socials pel que fa al, interessant però molt poc investigat, tema dels residus alimentaris,
– Mostra com el perfil de residus ha augmentat sobtadament com un tema de rellevància sociològica i estén aquests desenvolupaments a l’anàlisi dels aliments
– Conceptualitza els residus com una categoria dinàmica i que juga un paper important en els processos d’organització cultural i econòmica
– Reuneix contribucions teòriques i empíriques des d’una varietat de perspectives disciplinàries (…)

Saber més…