Document didàctic que serveix com a introducció al tema del malbaratament dels aliments, suggerint als estudiants un grapat de bones pràctiques per evitar aquest malbaratament tant a casa com al centre escolar, i, de l’altra, els mostra diferents iniciatives socials relacionades amb aquesta qüestió, en les quals poden participar. .

 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en colaboració amb la Agència de Residus de Catalunya, , 2018
 Descarga