El Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) s’estructura en 6 reptes que contenen les 18 accions que donen resposta aquests reptes. Cada acció engloba temàticament els projectes que duran a terme un o diversos membres del comitè estratègic català.

Saber-ne més…