Restauració i comerç

Per a ajudar a les empreses d’hostaleria, aquest fullet conté una sèrie de consells que qualsevol establiment d’hostaleria pot fer servir per

La present guia pràctica comprèn un pla que descriu pas a pas la forma en què empreses i governs poden posar en

Aquesta Guia d’Orientació suggereix un enfocament de quatre passos per a la reducció de la pèrdua d’aliments amb enfocament de gènere, que

Aquest informe de política mostra que la reducció de la pèrdua i el desaprofitament d’aliments, en particular dels aliments amb alt contingut

L’«Estratègia “Més aliment, menys desaprofitament”. Programa per a la reducció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari i la valorització dels aliments

En les jornades de la II Trobada de la ACHM-E van participar més de 40 experts, líders polítics, socials i empresarials de diferents procedències,

Aquesta guia per a restaurants respon a l’objectiu compartit de reduir el desaprofitament. Vitòria-Gasteiz forma part de la Plataforma d’Euskadi contra el

Aquesta guia vol contribuir al fet que es prengui consciència de la importància que té reduir el desaprofitament d’aliments, no solament des