Llars i consumidors

L’objectiu global de l’estudi va ser és

L’«Estratègia “Més aliment, menys desaprofitament”. Programa per

En el marc de l’Estratègia “Més aliment,

L’objectiu d’estudi és conèixer millor els hàbits

Estimats consumidors. El mlabartament d’aliments és, avui,

La Guia s’ha estructurat en tres apartats

Guia de bones pràctiques per als consumidors/res

Prenent com a punt de partida la