Transformació / Agroindústria

La present guia pràctica comprèn un pla

Aquesta Guia d’Orientació suggereix un enfocament de

Aquest conjunt d’instruments té per objecte ajudar

L’«Estratègia “Més aliment, menys desaprofitament”. Programa per

En les jornades de la II Trobada

Aquesta guia ha estat elaborada pels Comitès