Amb motiu del primer Dia Internacional de la Conscienciació sobre Pèrdues i Malbaratament Alimentari designat per la FAO, que se celebra el 29 de setembre, S’ha organitzat una jornada per presentar la Guia de bones pràctiques per a un espigolament segur.

Aquesta guia, elaborada per la Fundació Espigoladors amb la col·laboració d’Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l’IRTA, és un document que vol proporcionar les bases i les bones pràctiques per garantir un espigolament segur a totes les parts implicades.

La Guia vol ser útil per fomentar l’aprofitament dels aliments i reduir les pèrdues al sector primari alhora que dona seguretat jurídica i protegeix els interessos legítims dels productors.

Autor: DACC-Espigoladors

Saber-ne més…