Global

Aquesta Guia d’Orientació suggereix un enfocament de

WRAP

A la llibreria del WRAP es poden

FAO

La FAO desenvolupa informes d’anàlisi i propostes

Aquest llibre ofereix un primer acostament als