L’«Estratègia “Més aliment, menys desaprofitament”. Programa per a la reducció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari i la valorització dels aliments rebutjats» és una iniciativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya (MAPA) presentada l’any 2013 per a limitar les pèrdues i el desaprofitament d’aliments i el seu impacte sobre el medi ambient.

Per a aconseguir aquesta meta, l’Estratègia tracta d’animar i facilitar a tota la societat, des del productor fins al consumidor final, de manera individual o com a part d’un organisme (empresa, associació, ONG, Administracions públiques…) a col·laborar i aportar opinions, coneixements i experiències.

Autor: MAPA

Saber-ne més…