Els recursos proposats en aquest web es basen en l’estudi “Escoles contra el malbaratament alimentari”. S’ha avaluat quin potencial tenen, en la prevenció del malbaratament alimentari dels menjadors escolars, intervencions basades en el canvi de comportament dels comensals (nudging strategies). Després d’aplicar els recursos proposats a continuació a quatre escoles pilot de la regió metropolitana de Barcelona, s’ha observat una reducció mitjana del 30% d’aquest malbaratament.

Saber-ne més…