La Diagnosi ha estimat les pèrdues i el malbaratament alimentari tot identificant les causes d’aquestes. A més, identifica possibles accions per prevenir-los i reduir-los. L’estudi estima que per l’any 2017 es van generar entre un 2% i un 9% de pèrdues i malbaratament alimentari a les diferents baules analitzades, el que suma un total de 53.317 tones de préssecs i nectarines. La principal causa d’aquestes ha estat la situació de saturació de mercat, especialment acusada l’any 2017.

Autor: CREDA i Agència de Residus de Catalunya, 2018

Saber-ne més…