En les jornades de la II Trobada de la ACHM-E van participar més de 40 experts, líders polítics, socials i empresarials de diferents procedències, amb l’objectiu d’analitzar les causes i buscar solucions a les pèrdues i desaprofitaments en el context espanyol, i sensibilitzar a la societat sobre la problemàtica que genera i les seves conseqüències. En el present document presentem de manera didàctica i dinàmica els diferents temes i propostes tractades en les quatre taules de treball, així com el resum i conclusions d’aquestes. Per a facilitar l’adaptació dels continguts als interessos dels diferents públics, el tema és analitzat des de quatre òptiques: la política i de les administracions públiques; l’òptica social del tercer sector; l’empresarial; i l’acadèmica i investigadora. El nostre desig principal és que aquest informe, que resumeix el treball desenvolupat en les II Jornades de l’Aliança, pugui servir a totes les entitats i organitzacions relacionades amb el sector de l’alimentació, per a no cessar en la cerca de solucions i alternatives viables en la gestió de les PMA.

Autor: Alianza Nacional contra el Hambre y la malnutrición de España

Saber-ne més…