magrama 03Resum executiu de l’estudi sobre pèrdues i malbaratament d’aliments a la indústria alimentària. 2014.
MAGRAMA, 2014.

Descàrrega