SENSIBILITZACIÓ A LA CARTA!

La PAA és intermediària, facilitadora i assessora d’activitats sobre la prevenció del malbaratament alimentari i esdeveniments sostenibles. Treballem en entorns escolars, universitaris i empresarials. Analitzem quina és la problemàtica i busquem les millors solucions.

Treballem la sensibilització entorn la problemàtica DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI en diferents formats i dimensions: fem tallers, d'aprenentatge i servei, xerrades, formacions etc. Adaptem continguts i metodologia a les vostres necessitats!