En el marc de l’Estratègia “Més aliment, menys desaprofitament”, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació té en marxa des de 2014 el “Panell de quantificació del desaprofitament alimentari en llars”, que permet la quantificació tant dels aliments que es tiren a les escombraries tal qual es van comprar, sense haver-se arribat a utilitzar, com d’aquells que són rebutjats una vegada cuinats. En ell es publiquen els informes anuals del MAPA sobre desaprofitament alimentari en les llars.

Autor: MAPA

Saber-ne més