Manifest “Prou malbaratar aliments”

logotip-PAA-lletres_horitzontal2

MANIFEST «PROU MALBARATAR ALIMENTS»

El dret a l’alimentació de les persones és un dret humà universal de compliment jurídicament obligatori per a tots els estats que han ratificat la Declaració Universal dels Drets Humans.

El model de producció, aprovisionament, distribució i consum d’aliments actual ha estat incapaç de resoldre els problemes de seguretat i de sobirania alimentària de la població mundial. Gairebé 900 milions de persones pateixen una dieta insuficient i pobra, mentre un terç del primer món pateix obesitat per causa d’una ingesta excessiva o inadequada.

És un escàndol que arreu del planeta malbaratem aliments quan hi ha persones desnodrides. Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria nodrir tota la població que actualment passa gana al món.

El malbaratament alimentari s’esdevé en totes les etapes de la cadena de proveïment d’aliments. L’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura calcula que un terç dels aliments produïts els perdem en el trànsit de l’agricultura al consum final. En els països menys desenvolupats el malbaratament és més palès en la producció agrícola i en la conservació dels aliments. En els països més desenvolupats el malbaratament és més present en la producció agroindustrial, la distribució i en els consumidors finals.

La pèrdua d’aliments afebleix l’economia, fa menys competitives les empreses, encareix la despesa de les llars i obliga als poders públics a destinar recursos per gestionar els excedents i les pèrdues alimentàries que haguéssim pogut aprofitar.

Els efectes ambientals del malbaratament es palesen en la reducció de terres fèrtils disponibles, en la pèrdua de diversitat biològica, en el balafiament d’aigua potable i energia i contribueix a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Les persones, entitats, i institucions públiques i privades signatàries d’aquest manifest som conscients que l’eradicació del malbaratament alimentari, tot garantint la seguretat alimentària, necessita d’un treball continuat que supera accions puntuals, i ens comprometem a col·laborar en:

1. Sensibilitzar i educar la societat sobre el problema del malbaratament d’aliments, tot promovent la formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària i les llars.
2. Donar suport a la recerca i la innovació orientada a l’aprofitament total dels aliments.
3. Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels residus alimentaris.
4. Promoure els canvis normatius i la seguretat jurídica que afavoreixi l’aprofitament dels aliments, tot garantint la seva salubritat.
5. Promoure les mesures econòmiques i fiscals orientades a la prevenció de les pèrdues, les minves i el malbaratament d’aliments d’acord amb la jerarquia de gestió de residus.
6. Facilitar la donació d’aliments i l’espigolament a les entitats d’acció social i als col·lectius desfavorits.
7. Col·laborar en la reducció del malbaratament alimentari a la meitat per l’any 2025, en la línia de la resolució del Parlament Europeu del 19 de gener de 2012.

Barcelona, 20 de febrer de 2014
PLATAFORMA PER L’APROFITAMENT DELS ALIMENTS
aprofitemelsaliments.com


Descarrega el text del manifest (.pdf)