Aquesta guia per a restaurants respon a l’objectiu compartit de reduir el desaprofitament. Vitòria-Gasteiz forma part de la Plataforma d’Euskadi contra el Malbaratamet Alimentari, un fòrum on compartir coneixement i bones pràctiques que ens permetin avançar cap a un futur més sostenible. I aquest repte implica a tota la cadena alimentària des de la producció fins a la persona consumidora.

Autor: Ajuntament de Vitoria-Gasteiz

Saber-ne més…