La Guia s’ha estructurat en tres apartats diferenciats que corresponen
als moments en els quals tenim oportunitat de ser més eficients i, en
conseqüència, de reduir la quantitat de residus generats en cuinar a casa:
abans de cuinar, durant l’elaboració dels teus plats i en la reutilització dels
desaprofitaments alimentaris. Aquests tres passos inclouen diferents oportunitats de millora i de reducció de minvaments, com són planificar la compra, emmagatzemar els aliments, ajustar la quantitat d’ingredients, reutilitzar les sobres i reciclar a casa.

Autor: Unilever i MAGRAMA

Saber-ne més…