Aquesta guia vol contribuir al fet que es prengui consciència de la importància que té reduir el desaprofitament d’aliments, no solament des del punt de vista de la rendibilitat econòmica del negoci, sinó per la contribució que es fa a la conservació dels recursos. Sense més, desig que aquest catàleg, aconsegueixi el seu objectiu i permeti que s’operi un canvi real de les actituds i maneig dels aliments en els negocis de restauració, i que contribueixin a transmetre al consumidor final, la necessitat de consumir amb responsabilitat, per a col·laborar en la construcció d’una
societat els hàbits de consum de la qual se sustentin en criteris ètics, saludables i racionals.

Autor: MAPA

Saber-ne més…