Aquesta guia s’edita dins de les iniciatives previstes pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en l’Estratègia “Més aliment, menys desaprofitament”. L’objectiu fonamental és prevenir el desaprofitament d’aliments propiciant un canvi real d’actituds i procediments de treball, reduint les pressions ambientals i contribuint a un model de producció i consum més sostenible.

Any: 2015

Autor: MAGRAMA

Saber-ne més…