Al Barcelona centre de Disseny treballem per imple-mentar metodologies de disseny als diferents àmbits de la societat. Entenem el disseny com allò que pot millorar i facilitar la vida de les persones. Basant-nos en aquesta premisa i analitzant el repte que té la res-tauració en una situació de pandèmia que ha fet tron-tollar el seu model de negoci, molts establiments han optat pel delivery i el take away per poder seguir amb la seva activitat.

Autor: Ajuntament de BCN i BCD

Saber-ne més…