Aquesta Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a l’aprofitament segur del menjar en la donació d’aliments vol ser una eina perquè els excedents alimentaris consumibles que no es comerciatzen arribin a les persones beneficiàries, a través de les entitats socials, en les millors condicions possibles. Substitueix a la versió de 2013, la  GPCH per a l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i comerç minorista, respecte a la qual actualitza i amplia continguts, incorpora noves casuístiques en la donació i dedica un espai destacat a les dates de consum ja que un percentatge considerable de la població no entén el significat de les dates que hi figuren als envasos, la qual cosa és determinant per a la gestió del malbaratament alimentari.

Autor: Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2019

Saber-ne més…