FUSIONS_logo small web

Publicacions del projecte FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) d’anàlisi de polítiques sobre el malbaratament a diferents països europeus i de creació d’un marc de treball comú.

Saber més…