Food_Waste_Generation_at_Household_Leve__destacat

El projecte FUSIONS promou l’ús eficient d’aliments i les estratègies de prevenció del malbaratament alimentari. Per reduir el malbaratament d’aliments, cal conèixer les xifres i quantitats. Aquest document és un manual que proporciona directrius pràctiques per als Estats membres sobre la quantificació del rebuig d’aliments en diferents etapes de la cadena de subministrament.

Saber més…