Aquesta guia ha estat elaborada pels Comitès de Seguretat Alimentària, Redistribució i Prevenció del Desaprofitament Alimentari de AECOC en el marc del projecte de col·laboració per a reduir el desaprofitament alimentari “L’Alimentació no té desaprofitament, aprofita-la”, coordinat per l’Associació. L’objectiu d’aquest treball és el de definir els principis bàsics de seguretat alimentària que han de respectar-se en l’emmagatzematge, transport i manipulació d’aliments per part dels bancs d’aliments, així com de les seves entitats beneficiàries.

Autor: AECOC

Saber-ne més…