La Comissió va establir un pla d’acció per a reduir el desaprofitament d’aliments com a part integral de la comunicació sobre l’Economia Circular. Una de les iniciatives és, sense competir amb el proveïment dels bancs d’aliments, per a valorar els nutrients dels aliments, és a dir, aliments que per raons comercials o per problemes de fabricació o certs defectes, ja no es destina al consum humà, valorar-los a través del seu ús segur en la nutrició animal, sense comprometre la salut pública i animal. Per tant, l’ús d’aquests aliments evita que aquests materials es converteixin en abonament, es transformin en biogàs o s’eliminen per incineració o abocament. La distinció entre aliments, subproductes animals, pinsos i el balafiament té evidents implicacions respecte al marc legislatiu que regeix els diferents tipus dels productes en qüestió.

Autor: Comissió Europea

Any: 2018

Saber-ne més…