Campanyes

Des de la PAA impulsem activament campanyes que persegueixin reduir els residus i impulsar noves accions i lleis que afavoreixin un millor aprofitament dels recursos alimentaris. Actualment, estem a punt d’arribar a les 35000 signatures necessàries per impulsar davant el Parlament Europeu la petició de reducció de residus alimentaris al 50%. D’altra banda, hem elaborat un manifest que recull el nostre punt de vista sobre el malbaratament alimentari i les accions que creiem convenients dur a terme per reduir-lo.