Estimats consumidors. El mlabartament d’aliments és, avui, una realitat que ens afecta a tots. La responsabilitat de reduir aquest desaprofitament passa per tots i cadascun de nosaltres. Amb aquesta guia pretenem provocar un canvi en la nostra actitud i conscienciar-nos que, amb petits gestos en el nostre dia a dia, podem reduir la quantitat d’aliments que malgastem.

Autor: Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris

Saber-ne més…