En aquesta guia es descriuen els aspectes més importants de la canalització d’excedents alimentaris en circuits curts, se n’identifiquen els principals protagonistes i es detalla el funcionament d’experiències ja existents d’aprofitament d’excedents alimentaris en circuits curts. La informació sobre les experiències d’aprofitament recollides es complementa amb audiovisuals en els que els seus protagonistes ens expliquen com duen a terme la seva activitat diària.

Autor: Fundació ENT i Espai Ambiental