SAVE-FOOD_infographic

Infografia “Dades sobre pèrdua i malbaratament d’aliments”
FAO, 2011.

Descarga
Saber més…